Spring til indhold

Energiledelse

Energiledelse (efter ISO 50001) består af en bred og systematisk gennemgang af din virksomheds muligheder for at spare på energien. Virksomheder, der arbejder med energiledelse, opnår generelt større besparelser end ved en traditionel, teknisk gennemgang.

Energiledelse kan give store besparelser gennem teknisk optimering og ledelsesmæssig styring. Besparelserne skyldes blandt andet at:

  •  Ledelsen tager ejerskab og gennemfører investeringer
  •  Virksomheden afsætter ressourcer til energispareindsatsen
  •  Virksomheden fastholder sin indsats år efter år
  •  Indsatsen er systematisk og struktureret og bliver evalueret jævnligt
  •  Medarbejderne bliver inddraget på tværs af virksomheden
  •  Flere og flere medarbejdere ønsker at gøre en indsats for klimaet og miljøet på   arbejdet
  •  Flere tekniske indsatsområder bliver bragt i spil
  •  Overblik over energiforbrug og nøgletal skaber indsigt og motivation

     

Din virksomhed opnår den største effekt hvis indsatsen er organiseret fra starten af. Hvis I kun har en begrænset erfaring med energioptimering og ledelse af denne, kan ProEnergi hjælpe jer med at systematisere arbejdet med energiledelse. ProEnergi er certificeret energileder efter certificeringsordningen for Energiledelse (2:2019).

Kontakt os og hør mere

Om hvordan ProEnergi som energisynskonsulent kan hjælpe din virksomhed