Spring til indhold

Energirådgivning til kirker

De fleste danske kirker er fra middelalderen, og derfor er det et specielt område at rådgive på, når det gælder energioptimering. Siden 2011 har vi hos ProEnergi arbejdet med netop energirådgivning til provstier og arkitekter, som beskæftiger sig med kirkebygninger, hvormed vi har opbygget stor viden og ekspertise indenfor området.

Vi er grundige og arbejder ud fra en målsætning om, at vores rådgivning skal skabe værdi hos vores kunder. Eftersom kirker er helt unikke sammenlignet med andre bygninger, både i forhold til konstruktion og anvendelse, og specielle med hensyn til energioptimeringsmuligheder, har vi udviklet en særlig beregningsmodel for kirkerne. Modellen gør det muligt, beregningsmæssigt, at skille energiforbruget ad og dermed se, hvor meget af energien, der bruges til forskellige formål såsom at varme kirken op til en komforttemperatur. At dette er en fordel skyldes, at udgangspunktet for mange kirker er, at de enten slet ikke er opvarmede eller kun er indstillede til lav varme de fleste af årets dage.

Foruden energirådgivning til kirker arbejder vi også med at optimere energiforbruget i provstiets andre dele af bygningsmassen såsom præstegårde, mandskabsbygninger, menighedshuse mv., hvilket har givet rigtig gode resultater. Et eksempel herpå er en præstegård på knap 400 kvadratmeter, hvor vi via forskellige energibesparende tiltag godt og vel fik halveret de årlige energiomkostninger. Nærmere bestemt faldt de årlige energiudgifter fra over 80.000 kroner til under 40.000 kroner.

Gennemgangen af bygningsmassen samles i en rapport med projektforslag, økonomi og tilbagebetalingstider samt CO2-reduktioner, som præsenteres efter aftale med menighedsrådet og/eller provstiet. 

Gennemgangen af bygningsmassen samles i en rapport med projektforslag, økonomi og CO2-reduktioner, som præsenteres for menighedsrådet og/eller provstiet.

RING TIL OS

Hvis du vil høre mere om vores energirådgivning