Spring til indhold

Klimaregnskaber og LCA-beregninger

Et klimaregnskab er en opgørelse af virksomhedens CO2-udledninger og påvirkning af klimaet, som er en følge af virksomhedens aktiviteter. Med et klimaregnskab og en kortlægning af jeres CO2-udledninger er det muligt at skabe overblik over hvor emissionerne kommer fra, hvor stor en CO2-udledning der er tale om, og hvordan det udvikler sig over tid. 

Der findes efterhånden en række grunde til, hvorfor det er aktuelt for virksomheder at lave et klimaregnskab. Virksomhederne bliver mødt af stigende forventninger og krav til klimarapportering fra forskellige interessenter, herunder kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere, regulering og investorer. 

Grunde til at udarbejde et klimaregnskab:

  • Krav fra kunder eller forbrugere. Flere virksomheder er begyndt at stille krav om klimadokumentation til underleverandører
  • En grøn profil kan være med til at engagere medarbejdere og tiltrække ny arbejdskraft
  • Overblik over aktiviteter og emissioner, hvilket kan føre til at arbejde struktureret med reduktionsmålsætninger og handleplaner
  • Være på forkant med kommende lovgivning
  • Opbygge en virksomhedsprofil med fokus på bæredygtighed 

ProEnergi hjælper dig med at rapportere og dokumentere din virksomheds fokus på bæredygtighed og samfundsansvar.

LCA-beregninger til byggebranchen

Fra d. 1. januar 2023 indførte bygningsreglementet klimakrav til nybyggeri. De nye klimakrav i byggebranchen betyder to ting:

  • Nybyggeris klimapåvirkning skal dokumenteres med klimaberegning (en livscyklusvurdering), og
  • Nybyggeri over 1000 m2 skal overholde en grænseværdi på 12 kg CO2e/m2/år. Denne grænseværdi vil være faldende over en årrække

Bygningsejeren er ansvarlig for at dokumentere bygningens klimapåvirkninger sammen med færdigmeldingen af byggeriet. Dokumentationen er led i Danmarks strategi mod en mere bæredygtig byggebranche, som skal bidrage til de nationale klimamålsætningerne. 

ProEnergi understøtter udviklingen og udfører gerne din LCA-beregning.

Hvad er en LCA

En livscyklusvurdering (LCA)-beregning er en metode til at give et billede af et byggeris potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug. Beregningerne inkluderer hele bygningens levetid, og indeholder derfor alt fra fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, drift og vedligehold, bortskaffelse og eventuelt genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.

RING TIL OS

Hvis du har brug for hjælp til din klimadokumentation