Spring til indhold

Overskudsvarme- projekter

Overskudsvarmeprojekter handler om at bruge varme, der ville være gået tabt, hvis denne ikke blev benyttet til opvarmning. Varmen udnyttes fra en anden proces, hvor energien i første omgang er brugt til et andet formål. Ved udnyttelse af overskudsvarmen bidrager en virksomhed til den grønne omstilling, og samtidigt kan et overskudsvarmeprojekt have et positivt økonomisk potentiale. 

ProEnergi har deltaget i flere overskudsvarmeprojekter i plastbranchen, detailhandel og fødevareindustrien, hvor overskudsvarmen er levereret fra virksomheden til fjernvarmenettet. ProEnergi har viden om og erfaring med de rammebetingelser og tekniske begrænsninger, som besværliggør overskudsvarmeprojekter. 

ProEnergi er godkendt som ekstern verifikation til Energieffektiviseringsordningen for overskudsvarme via Energistyrelsen, hvor virksomheder kan blive fritaget for overskudsvarmeafgifter. Det betyder, at ProEnergi kan og må hjælpe virksomheder med deres ansøgninger, energiscreeninger og handlingsplaner i forbindelse med et overskudsvarmeprojekt og energieffektiviseringsordningen for overskudsvarme. Læs mere om ordningen på https://ens.dk/efo

KONTAKT OS

Hvis du mener, at din virksomhed har mulighed for at sælge overskydende varme, så hjælper vi jer gerne med opgaven