Spring til indhold

Lovpligtigt energisyn

ProEnergi er certificeret som energisynskonsulent og varetager lovpligtige energisyn hos forskelligartede virksomheder. Ved et energisyn laver vi en systematisk gennemgang af virksomhedens energiforbrug og opstiller mulige energiforbedringsprojekter, som virksomheden kan arbejde med de efterfølgende fire år, indtil et opfølgende Energisyn finder sted.

Ud fra vores beregninger udarbejder vi en overskuelig og enkel rapport, som virksomheden kan bruge som beslutningsgrundlag for, om projekterne skal gennemføres. Resultaterne fra energisynet præsenteres på et afsluttende møde, hvor en plan for det videre forløb aftales.

De projekter, som virksomheden vælger at gå videre med, hjælper vi gerne med at gennemføre. Desuden kan vores erfaring med energiforbedringsprojekter og tilskud til energibesparelser være med til at sikre virksomheden det økonomiske overskud, der skal til, for at implementere endnu flere energibesparende projekter.

Hvem er omfattet af det lovpligtige energisyn?

Det lovpligtige energisynet drejer sig om virksomheder med:

  • Mere end 250 ansatte eller
  • en årlig omsætning på mindst 50 mio. euro og en årlig balancesum på mindst 43 mio. euro samt
  • små virksomheder, hvis de er ejet af en større international koncern

Virksomheder kan opfylde kravet om energisyn med et certificeret energi- eller miljøledelsessystem. Læs mere om det lovpligtige energisyn.

Kontakt os, hvis I mangler hjælp til udførsel af jeres næste energisyn.

Ring til os

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi udfører de lovpligtige energisyn