Spring til indhold

TILSKUD TIL ENERGIBESPARELSER HOS SKOV

Den ene energi-besparelse sikrer den anden

På fire år har SKOV A/S, der producerer ventilations- og managementsystemer til animalsk produktion, gennemført seks energibesparende projekter, hvor besparelsen og tilskuddet fra det ene projekt har banet vejen for det næste.

I forbindelse med et energioptimeringsprojekt hos SKOV søgte pedel, Kristen Halborg-Madsen, energirådgivning hos ProEnergi. SKOVs energiforbrug og arbejdsprocesser blev gennemgået, ligesom ProEnergi udførte en række målinger, som dannede grundlag for en række energibesparende projekter. Skafti Halldórsson fra ProEnergi fremlagde siden projektforslagene med tilhørende besparelser og tilskudsmuligheder.

Det første projekt, der blev godkendt og gennemført, bestod i isolering af varmerør og gav hele 25.000 kr. i tilskud til energibesparelsen. Efterfølgende gennemførte SKOV fem andre projekter, herunder en udskiftning af pumper, som sikrede et korrekt flow og tryk i varmeanlægget. Tilsammen gav de seks projekter SKOV en årlig besparelse på energiforbruget på 297.546 kr. samt 180.196 kr. i tilskud til energibesparelserne.

– Det kræver et godt indblik i vore systemer og færden for at kunne komme med de rigtige forslag til, hvordan vi skal gøre tingene anderledes. Skafti har fået tingene til at glide og fået sat gang i vores projekter. Ligesom han har været med til at vende en stigende forbrugskurve til nedadgående, understreger Kristen Halborg-Madsen, og fortsætter,
– Det har været en øjenåbner at se ProEnergis projektforslag med tal og grafer, der viser investeringerne og besparelserne ved realiseringen. Samtidig er det godt for ledelsen at se helt konkret, hvor der kan optimeres, og at det hænger sammen økonomisk. Besparelserne og tilskuddene giver et stærkt incitament til at få gennemført projekterne og dermed få bedre og grønnere løsninger ind i virksomheden.

Den gode cirkel fortsætter hos SKOV, hvor Kristen Halborg-Madsen er klar med det første energibesparende projekt for 2018, nærmere bestemt en optimering af virksomhedens lyskilder i form af nye, energibesparende LED-amarturer.

RING TIL OS

Hold øje med hvornår puljen åbner næste gang på SparEnergi.dk.