Spring til indhold

Tilskud til energibesparelser

Foruden beregning af tilskud til energibesparelser i vores forskellige projekter beregner vi også denne type tilskud for håndværkere og private. Det vil sige, hvis en håndværker eller en husejer står for at skulle foretage en energirenovering eller -forbedring, kan vi hjælpe med at sikre tilskuddet til energibesparelsen. Der er få, men ufravigelige, regler for dokumentationen, der skal opfyldes, for at tilskudsansøgningen kan godkendes. Desuden kan man risikere krav om tilbagebetaling af det udbetalte beløb, såfremt arbejdet ikke udføres i overensstemmelse med ansøgningen. En proces, vi har stor erfaring med.

RING TIL OS

Hold øje med hvornår puljen åbner næste gang på SparEnergi.dk.